Reth nesh

Agjencion për patundshmëri M1

“M1” Agjencion për Patundshmëri është themeluar me 27.05 2008 dhe vepron në tërë tërritorin e Kosovës, si dhe në tërritorin e Shqipërisë. M1 Agjencion për Patundshmeri merret me këto veprimtari :    - Ndërmjetsim në shitblerje dhe qiradhënje për : - Shtëpi - Banesa - Lokale afariste - Troje. - Ndërmjetsim në Projektim dhe Ndërtim - Bëjmë Matjen dhe vlerësimin për : - Shtëpi - Banesa - Lokale dhe - Troje

Address: Rr.Garibaldi Nr.57, Prishtinë
Phone: +377 45 99 99 86
Email
Skype: #